Giỏ hàng của bạn trống!

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào website ORGANIC365.VN để đăng ký CTV

hướng dẫn CTV ORGANIC365

Bước 2: Chọn "Tiếp tục" ở mục Cộng Tác Viên Mới 

hướng dẫn CTV ORGANIC365

Bước 3: Nhập thông tin cá nhân để đăng ký cộng tác viên 

hướng dẫn CTV ORGANIC365

hướng dẫn CTV ORGANIC365

hướng dẫn CTV ORGANIC365

Bước 4:Chọn "Tiếp Tục " và đợi xét duyệt tài khoản CTV của bạn 

hướng dẫn CTV ORGANIC365

Bước 5: Đăng nhập vào CTV bằng tài khoản đã được duyệt 

hướng dẫn CTV ORGANIC365

style-3-left.png
style-3-right.png